Suriye’de Nüfus Değișimi 2021-2011

Suriye’de Nüfus Değișimi 2021-2011

Giriş


2011 yılının ortalarında Suriye'deki nüfusun resmi olarak 21 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyordu.  Bu rakam o dönemde Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan %1,7'lik büyüme oranına çok yakın.  

Suriye rejiminin barışçıl protestolara karşı aşırı şiddet uygulamasından sonra 2011 yılında çıkan çatışmalar sonucunda 2021 yılında Suriye nüfusunda önemli değişimler meydana geldi. Çatışmalar sonucunda taraflar arasında güç değişimleri, tehcir ve çok sayıda insanın Suriye'den ayrılmasına yol açan anlaşmalar yaşandı. Ayrıca ekonomik ve hayat şartları çok sayıda insanın Suriye'den ayrılmasına sebep oldu.

Şu an Suriye’nin toplam nüfusu 26 milyondan biraz fazla olup 16 milyonu Suriye içinde, 9 milyonu ise dışında yaşamaktadır. 1 milyondan fazla kişinin ölü veya kayıp olduğu değerlendirilmektedir.

2011 sonrası dönemde Suriye dışında yaşayanların ve yerinden edilenlerin verileri Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra Suriyelilerin ikamet ettiği ülkelerden alınan resmi verilere ve her ülkeden en az bir yerel kaynağa dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca uzmanların değerlendirmeleri de göz önüne alınmıştır. 

 

Bu rakamlar, demografi ve istatistik yöntemler alanında uzmanlar tarafından çoklu hesaplamalar, yoğun çalışma ve araştırmalara tabi tutulmuştur. Genel olarak şunları söyleyebiliriz:
• 2011 sonrası dönemde yerinden edilenler ve Suriye dışında ikamet edenlerin verileri Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar,  Suriyelilerin ikamet ettikleri ülkelerden alınan resmi veriler ve her ülkede en az bir yerel kaynak olmak üzere üç ana kaynağa dayanıyordu. Elde edilen çeşitli verilerin aritmetik ortalamasını elde etmek için nihai rakamın belirlenmesinde uzmanların görüşleri de dikkate alındı.
• Farklı kontrol bölgelerindeki nüfus verilerinin değerlendirilmesinde güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanan bir takım resmi kaynakların yanı sıra uluslararası ve yerel kurumlar tarafından yayınlanan yerinden edilme verilerine dayanılmıştır.  Ayrıca her bir idari birim veya bölgeden alınan rakamları inceleyen matematiksel denklemlere ek olarak bu bölgelerdeki kovma ve çekme faktörleri ve gelişimleri dikkate alınmıştır.
• Ölü, kayıp ve tutukluların sayısı da çok sayıda kaynağa  ve uzmanların bu rakamlarla ilgili görüşlerine dayanılarak tahmin edildi.
 

Verilerin değerlendirilmesinde çalışma ekibi tarafından geliştirilen matematiksel denklemlere ek olarak uluslararası ve yerel kurumlar tarafından yayınlanan bir dizi resmi kaynağa dayanıldı. 

Bununla birlikte nüfus sayımının istatistik rakamları çatışma, afet ve salgınların büyüme hızı üzerindeki etkilerini hesaba katmadığı için Suriye gerçeğini doğru bir şekilde yansıtmamaktadır. Bu veriler sahadaki istatistik ekiplerinin açık mekanizmaları yoluyla elde edilmemiştir. 

 

Raporun tamamını okumak için PDF sürümünü indirebilirsiniz (buraya tıklayın)

Bu makaleyi paylaş

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.