Suriye rejiminin insani konuları kullanma stratejisi

Suriye rejiminin insani konuları kullanma stratejisi

Jusoor Araştırma Merkezi’nin raporu, rejimin insani konuları, özellikle de göç ve insani yardımı kullanmak için uyguladığı araç ve politikaların yanı sıra müttefiklerinin insani meseleleri nasıl ele aldığına ve bunun insani dosya üzerindeki etkisine değinmektedir.

2023 yılında Suriye sahnesine bakış

2023 yılında Suriye sahnesine bakış

2022 yılında Suriye’de meydana gelen yerel ve uluslararası verilere bakıldığında, uluslararası aktörler arasındaki gergin ilişkilerden kaynaklanan bazı yansımalar dışında, 2023 yılında Suriye sahnesinde büyük değişikliklerin meydana gelmediği kanaati hasıl olmaktadır.