Kara yollar şebekesi kontrol dağılımı 15 Haziran 2016

Kara yollar şebekesi kontrol dağılımı 15 Haziran 2016

Jusoor Araştırma Merkezi Suriye’deki farklı tarafların Kara yollar şebekesinin kontrolünü sergileyen harita yayınlamıştır, özelikle Ana ve birinci dereceden ara yolları kapsamakta.
Bu haritadaki ana yol kelimesi bize bütün uluslararası yolları ve İllerin merkezlerini birbirine bağlayan otobanlara işaret eder, Ara yollar ise (sınır kapıları, Sanayi bölgeler, …) gibi dinamik ve yaşam merkezlerini birbirine bağlayan yollara işaret eder.
 Jusoor Araştırma Merkezinin yapmış olduğu çalışmalara göre, kara yolların uzunluğunun 33000 km olduğunu, yaklaşık olarak 8500 km sinin uluslararası ve ana yol olduğunu, 24000 km ise ara yol olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışma sonucu olarak Rejimin karar yollarının bel kemiği olan Halep – Şam otobanın büyük kısmına kontrol etmesi ve sakinlerle dolu bölgelerin büyük kısmının elinde bulundurması ona kara yollarının her iki Ana ve Ara şıklarında da en büyük kontrol oranın yaklaşık 50% oranı ile sağlamış oldu.
Muhalif gurupların Ana yolların 13% oranı ve Ara yolların 20% oranına kontrol etmesine rağmen, bu oranlar muhalif gurupların kontrol oranı ile örtüşmekte bu da bize muhaliflerin sahadaki coğrafik kontrolünü dinamik kontrolüne göre etkin ve tutarlı olduğunun açık bir göstergesidir.  
Bu harita Devle Örgütünün (DAEŞ) kontrol oranın analiz edildiğinde, örgütün Suriye topraklarının büyük kısmına kontrolü altında tutmasına rağmen ama bu oran kara yollar şebekesinde düşük görünüyor, nitekim örgütün kontrol bölgelerinin büyük çoğunluğu yaşamsal olarak yoğun olmayan ve büyük çoğunluğu insanlardan boş olan Suriye çölünde olmakta (2016 Mayıs ayı kontrol haritasına bak).
Bu harita merkezin Suriye’deki kontrol ve nüfuzu periyodik olarak araştırma programı kapsamında yayınlanmıştır, Merkez aylık olarak coğrafik kontrolü gösteren haritalar yayınlamakta, ilaveten Suriye’deki saha ve siyasi gelişimleri kapsayan raporlar çalışmalar ve araştırımalar yayınlamakta. 

 

 

Bu makaleyi paylaş

Başlık Rusya ve Suriye rejim güçlerinin yeniden yapılanması: Engeller ve alternatifler
Yayınlar
çalışmalar

Suriye rejimi, orduya büyük önem veriyordu. Rejim “Hiçbir ses, savaş sesinden daha yüksek değildir” sloganını orduyu dizayn etmek, etkinliğini artırmak, ülke içindeki kontrolünü sürdürmek ve kendi ordusuna hizmet ettirmek için maddi ve insani bütün imkanlarını seferber etti. Batı’nın nüfuz ve jeo-siyasi kazanımlar elde etme yarışının ortasında rejim, kendisine ait bir yer inşa etme gücüne ve bütün