Kamuoyu bir toplumun bireylerinin tamamının veya büyük çoğunluğunun bir meseleye veya konuya karşı hemfikir olmalarıdır.

Kamuoyu bir toplumun bireylerinin tamamının veya büyük çoğunluğunun bir meseleye veya konuya karşı hemfikir olmalarıdır.

Kamuoyu bir toplumun bireylerinin tamamının veya büyük çoğunluğunun farklı yorumlara açık meselelere veya tartışmalı konulara karşı hemfikir olmalarıdır. Bir başka değimle belirli bir topluluğun fikrinde dolaşan ve kendilerine etki eden onda menfaatları bulunan bir mesele veya davaya karış his etikleridir, nitekim konu ile ilişkin menfaatı olmayan kişi onunla etkilenmez, söz konusu konuya ilişkin katılımı veya kamuoyu gelişmesinde katkısı olmayacaktır. Buda bizi kamuoyu hakkında onun hedefleri idealleri ihtiyaçları ve ortak fikirleri açısından bir gurup oluşturan çeşitli bireylerin toplu bir şekilde değişimlerinin olduğunun demeğe itmekte.

Bu makaleyi paylaş