Enerji Kaynakların Harita üzerinde kontrol oranı Ağustos 2016

Enerji Kaynakların Harita üzerinde kontrol oranı Ağustos 2016

Suriye'de farklı alanlar üzerinde oluşan askeri çatışmalarının etkisini araştırma ve aydınlatma merkezi Cisürün gösterdiği çaba çerçevesinde Savaşın devamlılığı için savaşan taraflara gereken likidite ve savaş araçlarına yakıt ikmali ve savaşçıların malzemelerini temin etme açısından enerji kaynaklarının öneminden yola çıkarak, Merkez savaşan gurupların kontrol alanları, petrol ve gaz kuyuları, petrol çıkartma oranı, taşıma yolları ve her tarafın  oranını, araştırdı ve ona göre Suriye'de enerjinin geldiği durumu belirtmek üzere bir harita hazırladı 

Haritaya göre, Petrol ve gaz kuyularının varlığı Suriye'de üç ilde sınırlı, bu iler sırasıyla (Deir ez-zor, Humus özelikle doğu bölgesi ve Elhaseke) ve az sayıda Humus ve Deir ez-zor illeriyle idari sınırı olan güney Rakka da bulunmaktadır
İşit, Kürt grupları ve Esad güçlerinin sırayla petrol ve gaz kuyularına kontrol ve tekle etmektedir, muhalefet güçleri doğu ve kuzey doğuda (petrol ve enerji kaynaklarının büyük miktarda bulunan alanları) Kürt gurupları ve işit ile şiddetli çatışma sonrası kayıp etmesinin ardından Enerji kaynaklarına herhangi bir etkin kontrolü olmamaktadır.  

Suriye'de petrol ve gaz kuyu sayısı 97, 75 kuyu işit kontrolü altındadır, geriye kalan kuyular ise Esad güçleri ve Kürt gurupları arasında eşit sayıda kontrol altındadır, (11 kuyu Esad güçlerinin, 11 kuyu Kürt guruplarının).

Her gurubun kontrol ettiği alana göre petrol ve gaz çıkartma oranı değişmektedir, azami sınır oranı olarak işitin % 76,90, hemen sonrasında Kürt gurupları olmak üzere % 12,04, ve en son Esad güçleri % 11,0 orana sahip.

Bu harita cisür merkezinin 15 Haziran 2016 da çıkarttığı yol haritasından sonra gelmektedir ve işitin büyük oranda kontrol ettiği alanlarının insan sayısı ve ana yollarına eksiklik duymasına rağmen ancak bu alanların en yüksek petrol ve gaz kuyularına sahip olduğunu göstermektedir, ve bu petrol ve gaz kaynaklarının Gasp, vergi, insan kaçakçılığı, fidye ve eser kaçakçılığı gelirleri ile karşılaştırıldığı zaman en büyük geliri sağladığını görmekteyiz. Merkezin tercüme ettiği (işit örgütü nasıl ileri yıllar için likidite depolama gücüne sahüp) adında makaleye göz ata bilirsiniz

Harita aynı zamanda rejimin petrol ve enerji kaynakları üzerindeki olan kontrolünü kayıp ettiğini göstermektedir ve buna göre rejimin askeri ihtiyaçları ve kontrolü altında olan alanların yönetimini sağlamak için ana destekçilerine Rusya ve İrana yöneldiğini göstermektedir.

Kürt guruplarına gelindiğinde harita bu grupların kontrol ettiği petrol kaynaklı alanların mütevazi bir orana sahip olduğunu göstermektedir, ancak bu kaynakların bulunduğu alanlara bakıldığında Kürt guruplarının askeri ve mali ihtiyaçlarını karşılaya bilecek yeterliğine sahip olduğunu göstermektedir.

 

Bu makaleyi paylaş

Başlık Rusya ve Suriye rejim güçlerinin yeniden yapılanması: Engeller ve alternatifler
Yayınlar
çalışmalar

Suriye rejimi, orduya büyük önem veriyordu. Rejim “Hiçbir ses, savaş sesinden daha yüksek değildir” sloganını orduyu dizayn etmek, etkinliğini artırmak, ülke içindeki kontrolünü sürdürmek ve kendi ordusuna hizmet ettirmek için maddi ve insani bütün imkanlarını seferber etti. Batı’nın nüfuz ve jeo-siyasi kazanımlar elde etme yarışının ortasında rejim, kendisine ait bir yer inşa etme gücüne ve bütün