Üçlü Komite'nin Sultan Süleyman Şah Tümeni komutanının görevden alınması

Üçlü Komite'nin Sultan Süleyman Şah Tümeni komutanının görevden alınması

Üçlü Komite'nin Sultan Süleyman Şah Tümeni komutanının görevden alınması

 


Sultan Süleyman Şah Tümeni tarafından yapılan suiistimallere bakma yetkisine sahip üçlü komite, iki ay tanıkları dinleyip tümen liderlerine yönelik suçlamaları araştırıp inceledikten sonra 16 Şubat 2022'de kararını verdi.


Komite, ehil olmadığı gerekçesiyle Ebu Amşe ve kardeşleri olarak bilinen Muhammed el-Casim'in tümen komutanlığı görevinden azledilmesi ve bundan sonra silahlı muhalefette herhangi bir görev verilmemesine karar verdi. Kararda bazı tanıklara baskı yapıldığına ve bu yüzden ifadelerini değiştirdiklerine işaret edildi.


Hukuki açıdan komitenin yasal bir tanımını yapmak veya konumunu belirlemek zor görünüyor. Çünkü Suriye muhalefeti 2011'den önce uygulanan yasayı tanımıyor. Yani resmi muhalefet kurumları, Suriye'deki çatışmanın patlak vermesinden önce yürürlükte olan yasanın çerçevesi dışında oluşturuldukları için kanunilik tartışması onları da içine alacak şekilde genişleyebilir.


Komite kararının meşruiyeti, Süleyman Şah Tümeni komutanı da dahil olmak üzere Suriye Ulusal Ordusu'ndaki grup liderlerinin, komite kararlarının, kendileri için bağlayıcı olduğuna dair önceden verdikleri taahhütlerden kaynaklanan ahlaki otoriteye dayanıyor.


Bundan dolayı Komite, kurumlara hakim olan kota nedeniyle grupların yargı üzerindeki etkisinin önüne geçilmesi başta olmak üzere birçok açıdan, askeri yargı da dahil olmak üzere muhalefet kurumlarından oluşan yargı mercilerine başvurulmasını engelleyen istisnai bir durum olarak değerlendiriliyor.


Kendisini yargı kararlarını uygulayabilecek bir yürütme gücü olarak takdim eden Birleşik Komuta Odasının (Azm) kararı destekleyeceğini açıklamasından sonra karar uygulanacak gibi görünüyor. 


Ayrıca karar, silahlı Suriye muhalefeti için bir ilk olarak kabul ediliyor. Çünkü yargılama yetkisine sahip sivil bir komite, ilk defa bir grubun komutanını azlediyor veya soruşturma açıyor. Daha önce gruplar arasında hüküm süren geleneğe göre grup lideri, mali ve ahlaki açıdan görevine devam edebildiği sürece görevden alınmıyordu. Bununla birlikte bir konsey kurulup üyelerinin sırayla liderin yetkilerini kullandığı bazı istisnai durumlar da mevcuttu.


Komite tarafından verilen kararın uygulanması halinde bu, ileride Halep’in kuzeydeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki bütün yönetim sistemini ve güvenlik durumunu etkileyebilecek reformlar konusunda açılıma yol açabilir.

 

Bu makaleyi paylaş

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.