“Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü”: Halep'in kuzeyindeki gruplar arasında bir güç dengesi oluşturacak yeni bir ittifak

“Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü”: Halep'in kuzeyindeki gruplar arasında bir güç dengesi oluşturacak yeni bir ittifak

“Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü”: Halep'in kuzeyindeki gruplar arasında bir güç dengesi oluşturacak yeni bir ittifak

 


23 Ocak 2022'de Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Sultan Murad Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeni başta olmak üzere 9 grubun yer aldığı "Devrimciler Hareketi", Hamza Tümeni ve Mu'tasım Tümeninden oluşan Suriye Kurtuluş Cephesi ile birleştiğini duyurdu. Yeni oluşum Fehim İsa liderliğinde “Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü” adını taşıyacak. 


Bu şekilde Suriye Ulusal Ordusunun bünyesinde Birinci Kolordu, İkinci Kolordu, Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü ve Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere 4 ana blok yer alıyor.


Pratikte yeni birleşme, Mu'tasım Tümenini, küçük değişikliklerle İkinci Kolordudaki gruplarla yeniden bir araya getirdi. Devrimciler hareketi, Birleşik Komuta Odasının önemli bir parçası olarak kabul edilmesine rağmen açıklamada, Birleşik Komuta Odası (Azm) ile örgütsel ilişkiye değinilmedi.  


Bu durum, Üçüncü Kolordu ile “Özgürlük için Devrimciler Örgütü” arasında, örgütün birleşik komuta odasında elde etmesi gereken yeni sandalye sayısını belirleyecek müzakerelerle ilgili görünüyor. Örgütün, karar alma sürecini etkilemesi umuduyla Kolordudan daha fazla sandalye almaya istekli olması bekleniyor. Ancak bunun kabul edileceğini gösteren herhangi hiçbir işaret yok. 


Örgüt, Azm Operasyon Odası içinde Üçüncü Kolordu'dan daha fazla sandalye alsa bile, bu, lideri Mühenned el-Halef'i (Ebu Ahmed Nur) değiştirebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü iç tüzüğe göre liderin değişmesi, oyların üçte ikisinin alınmasını gerektiriyor.


İki taraf arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda, bunun örgütten çok Üçüncü Kolordu'yu etkilemesi bekleniyor. Örgüt, dışlanmaya veya sahne üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik herhangi bir girişimi önlemek amacıyla diğer gruplarla, özellikle de Birinci Kolordu ile ittifak kurmak için daha da motive olacaktır.


Genel olarak şunu söylemek gerekir: "Özgürlük İçin Devrimciler Örgütü”nün oluşumu, bileşenler arasında tam bir birleşme anlamına gelmiyor. Çünkü başlangıçta maliye ve kaynakları birleştirme konusunda anlaşmaya varılmadı ve örgütsel konular açıklama sonrasına bırakıldı. Ancak yeni oluşuma katılan gruplar, bir koalisyon ve koordinasyon çerçevesi olarak “Özgürlük için Devrimciler Örgütü” adını korumaktan çekinmeyeceklerdir. Çünkü bu, bileşenleri arasında mali blokları birleştirdikten sonra birleşik bir oluşuma dönüşen ve tek bir komuta konseyine sahip Üçüncü Kolordu ile paralel olarak bir araya gelme kabiliyetini kazandıracaktır.

 

Bu makaleyi paylaş

Başlık Rusya ve Suriye rejim güçlerinin yeniden yapılanması: Engeller ve alternatifler
Yayınlar
çalışmalar

Suriye rejimi, orduya büyük önem veriyordu. Rejim “Hiçbir ses, savaş sesinden daha yüksek değildir” sloganını orduyu dizayn etmek, etkinliğini artırmak, ülke içindeki kontrolünü sürdürmek ve kendi ordusuna hizmet ettirmek için maddi ve insani bütün imkanlarını seferber etti. Batı’nın nüfuz ve jeo-siyasi kazanımlar elde etme yarışının ortasında rejim, kendisine ait bir yer inşa etme gücüne ve bütün