Suriye'deki dini durum  Devrimden önce son on yılın görünümleri

Suriye'deki dini durum Devrimden önce son on yılın görünümleri

Suriye Devrim öncesi son on yılda halkın dini görünümlere ikbal, ve onunla ilgili resmi yumuşaklık durumu vardı, bu dindar görünümler siyasi, ekonomi ve sosyal alanlarda değişiklikleri yansıtmaktadır.
Suriye'deki son on yılda dini durumu, beş temel nokta üzerinden okumak mümkündür: 

Bir: Şam ülkelerindeki geniş ve sabit Sufi geleneği, Şeyh ve müritler yada öğrenciler arasındaki ilişkinin niteliği, oda dindar Sufi tarzının halk arasında yoğun şekilde olduğu içindir. böylece genel durumda, iktidardaki yönetim ve ilgili kamu işlerine yönelik tavır şeyhlerin tavrına bağlıdır. 
iki: Suriye halkı, Seksenli yıllardan beri baskıcı rejim tarafından yenilgisi, ve Kültürel ya da siyasi veya ideolojik ya da dini ya da herhangi bir ad altında herhangi bir halk hareketi yapmak için toplumun yetersizliğidir... ve daha sonra Lübnan ve Irak'taki mezhepsel iç savaşlarından toplumun korkusu. 
Üç : Eklenti Şeklinde bir dini özgürlük sağlanması, siyasi işlerle ilgilenen dini elitin yolunu açmıştır, Suriye vatandaşının endişeleri ve hayatın problemleri ve milletin sorunları göz önüne alınıp, Bölgesel ve uluslararası çatışmaların ortasında ilerleme ve reform yollarını aramak, Kapalı koridorlarında rejimin Şiddete başvurmadan reform etme yollarını tartışmak. 
Dört : 11 Eylül 2001 ardından, uluslararası "Terörle mücadele" kampanyanın bölgesel ve yerel etkisi oluşmuştur. bu olay Arap bölgesini, "ılımlı" ve Sufi İslam'ın rolünü güçlendirip, "radikal" İslamcılara karşı mücadeleye teşvik etmek içindir, buda “Rand Corporation” şirketi gibi stratejik karar verme merkezleri tarafından tavsiye edilendir. 
Beş:Suriye rejimi, islami düşüncesi olan (İran, Hizbullah ve Hamas) gibi çeşitli parti ve heyetten oluşan siyasi "Direniş" eksenine katılmıştır. "İslami direniş" çatısı altında çalışmak popüler dindarlık dalgasını takviye etmiştir, Suriye topraklarındaki Filistin mülteci kamplarında Hamas etkinliği oluşmuş ve siyasi varlığın yanı sıra Dindarlığın canlanmasında rol almıştır.   

 

Tam Rapor Okumak için PDF indirebilirsiniz

Bu makaleyi paylaş

2023 yılında Suriye sahnesine bakış
Yayınlar
Analitik Rapor

2022 yılında Suriye’de meydana gelen yerel ve uluslararası verilere bakıldığında, uluslararası aktörler arasındaki gergin ilişkilerden kaynaklanan bazı yansımalar dışında, 2023 yılında Suriye sahnesinde büyük değişikliklerin meydana gelmediği kanaati hasıl olmaktadır.

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.