Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Yeniden Yapılandırılması Standartlar ve Uygulama Mekanizmaları

Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Yeniden Yapılandırılması Standartlar ve Uygulama Mekanizmaları

Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Yeniden Yapılandırılması Standartlar ve Uygulama Mekanizmaları

Jusoor Araştırma Merkezi tarafından sunulan bu analiz çok katmanlı bir konuyu ele almaktadır. Suriye meselesindeki iç ve dış koşullar, Ulusal Koalisyon'un Suriye muhalefetini siyasi olarak temsil eden resmi taraf olmasını sağladı. Ancak koalisyon iki problem ile karşı karşıya:


1. Çeşitli dış etkenler ve sebepler, Suriyelilerin acılarını artırdı, siyasi çözümleri geciktirdi ve zayıflattı. Sonuç olarak bu durum, Koalisyonun etkinliğini, içerideki ve dışarıdaki konumunu etkiledi.


2. Bazı dahili etkenler de Koalisyon’u karıştırıp onu birçok problemin biriktiği bir alana dönüştürdü. Bu da Koalisyon’un  siyasi etki ve faaliyet faktörlerinin büyük bir kısmını kaybetmesine neden oldu.


Daha önce Koalisyon’a sorumluluk sahibi bir yapı ve değişim için fırsat olarak bakılıyordu. Birçok Suriyeli ve Suriyeli olmayan uzman Koalisyon’da reform başlığı altında birçok şey yazdı. Ancak genel olarak gerekli değişikliklerin ayrıntılarını ve doğasını içeren, vakıa ve eldeki imkanları anlama ile tutarlı bir şekilde araçları tartışan, zorlukları ve bunları dikkate almayı veya kısmi veya bütüncül çözüm önerileri çok azdı. 
Jusoor Center for Studies tarafından yayımlanan bu çalışma, Koalisyon’un yapısında iç tutarlılığı sağlamak, gruplar ve bireyler düzeyinde çalışabilme becerisini sağlamak amacıyla kurumun ihtiyaç duyduğu geniş bir reform süreci içerisinde koalisyonu yeniden yapılandırmaya yönelik öneriler sunmaktadır. Çalışmaya göre bu, aceleci olmayan, bilimsel ve sistematik bir şekilde bloklarda çıkarma, ekleme veya değişiklik, bireylerde ise yer değiştirmeyi gerektirmektedir. Değişiklikler, değişim çağrılarına yanıt verme amacını taşımamaktadır. Bilakis kenetlenme, uyum ve etkin olmayı ulaştıran bir araçtır.
Jusoor Araştırma Merkezi, bu çalışmada ciddi ve etkili reform önerisini Koalisyon üyelerinin yanı sıra Koalisyon içindeki ve dışındaki Suriyeli siyasi güçlere, etkili kişilere ve karar vericilere sunmaktadır. Bununla bu fikirlerinden faydalanmanın yanı sıra verimli ve yararlı reform sürecinin gerektirdiği değişimin türü ve boyutunu anlamayı amaçlamaktadır. Her fikrin araştırmayı yeniden inşa edebileceğine, daha sonra onu değiştirip olgunlaştırabileceğine olan inancımız tamdır. Bunların arkasından iç sistemde reform çalışmaları ve gelecekteki Suriye'nin uygun bir şekilde temsil edilmesi adımları gelmelidir.


Bu çalışma, Koalisyon’un Suriye siyasi sürecinde muhtemel siyasi kazanımlara uygun olması için yapısında ve performansında fiili değişikliklere sonuç verecek bir zaman çerçevesi, çalışma aşamaları ve mekanizmaları önermektedir. Bu kazanımlar orta ve uzun vadede beklenen kazanımlardır. Bununla birlikte bunlar için yakın vadede çalışma ve hazırlıkların başlaması gerekmektedir.

 

Bu makaleyi paylaş

Humus’taki Askeri Kolejin Hedef Alınması Çıkarı: olanlar ve mesajlar
Yayınlar
Mercek Altında

Aktörlerin çıkarlarına göre Suriye rejimine bağlı Humus’taki askeri okulun mezuniyet törenine yapılan saldırıdan iki taraf çıkar sağlıyor. Bu saldırının SİHA’lar ile yapıldığı doğru ise bunu gerçekleştirebilecek çok sayıda dış güç var. Ancak bu, zayıf bir ihtimal. Çünkü bu aktörler için böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir fayda görünmüyor.