Suriye rejiminin Korona krizine karşı basın politikasındaki değişikliğin arkasında ne var?

Suriye rejiminin Korona krizine karşı basın politikasındaki değişikliğin arkasında ne var?

Mercek Altında| Suriye rejiminin Korona krizine karşı basın politikasındaki değişikliğin arkasında ne var?
 

Geçen Temmuz ayının başından bu yana Suriye rejiminin, Koronavirüs krizini medya açısından el alma yaklaşımında değişiklikler meydana geldi. Rejim daha önce hastalığın Suriye'de yayılımını aylarca inkâr etmeye, gizlemeye ve resmi söylemle vaka olmadığını söylemeye çalışmıştı.  


Suriye rejiminin krize ilişkin medya politikasında gözlemlenebilecek en belirgin değişiklikler arasında istihbarat servisleriyle yakından ilgili bazı kişilerin televizyonda veya sosyal medyada konuyu rahatça konuşmasına olanak tanıması gelmektedir. Örneğin Ağustos ayının başında Şadi Hulve kişisel hesabında bir video paylaştı. Rejim yanlısı sanatçı Emel Arafe de sayfasında paylaştığı gönderide "Koronavirüs" olduğunu duyurdu ve kaçınılmaz olarak çoğu kimsenin hasta olacağını söyledi. Arafe birkaç gün sonra paylaştığı gönderide ise ikinci testte hasta olmadığının ortaya çıktığını söyledi.


Suriye rejiminin bu krizi ele alma biçiminde meydana gelen değişim ile ret ve krizleri inkâr üzerine kurulu güvenlik politikasındaki dönüşümün çeşitli nedenleri var. Bu değişimin, rejimi destekleyen ülkelerin, özellikle de Rusya'nın tavsiyeleri sonucu olması uzak bir ihtimal değildir. Bu sebepler şu şekilde özetlenebilir: 
1. "Sezar Yasası" kapsamında uygulanmaya başlayan yeni yaptırımların şiddetini azaltmak için uluslararası topluma, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapmak amacıyla küresel "Korona" krizini değerlendirmek. Halbuki Sezar yasası sağlık sektörünü kapsamıyor. Rusya da daha sonra konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirerek rejimin krizle baş edebilmesine alan açmak için ona karşı yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunabilir.


2. Kamuoyunu, hayatı tehdit eden "Korona" salgınıyla meşgul etmek yoluyla, dikkatleri Suriye Lirasındaki eşi görülmemiş düşüş de dahil olmak üzere Suriye halkının yaşadığı kötü ekonomik koşullardan başka yerlere çekmeye çalışmak.


3. Anayasa komisyonu toplantıları başta olmak üzere önümüzdeki süreçte yapılacak olan siyasi kazanımlardan kaçmak için bu krizi değerlendirmek. Suriye rejiminin krize yoğunlaşması, parlamento seçimlerinin yapılmasından kısa bir süre sonra ve anayasa komisyonunun çalışmalarının başlamasından kısa bir süre önce başladı. 

 

Analiz ve Düşünce Birimi - Jusoor Araştırma Merkezi

Bu makaleyi paylaş