Kuzeydoğu Suriye'de vergi kanunu: geliştirme yerine tahsilat

Kuzeydoğu Suriye'de vergi kanunu: geliştirme yerine tahsilat

Mercek Altında | Kuzeydoğu Suriye'de vergi kanunu: geliştirme yerine tahsilat


Kuzeydoğu Suriye'de Özerk Yönetim tarafından çıkarılan vergi kanunu, Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. Kanunda Özerk Yönetim'in kanun kapsamındaki herkese zorunlu vergi uygulama konusunda ciddi olduğu belirtildi. Kanuna göre vergileri ödemeyen herkes cezai önlemlerle karşı karşıya kalacak. Kanun şunları içeriyor:

Mükellefin aylık veya yıllık olarak ödediği gelir vergisi, maaş ve ücretler, kurumlar vergisi ve taşıt vergisi gibi doğrudan vergiler. Kanun hükümleri insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere kamu, özel sektör ile Özerk Yönetimin kontrolü altındaki bölgelerde faaliyet gösteren hayır kuruluşlarının çalışanlarına uygulanacak. Askeri ve güvenlik birimleri personeli, ölen kişilerin aileleri ve tarım sektördeki işçiler kanundan muaf olacak.

Ayrıca lüks malları satın almak veya özyönetim kurumlarının hizmetlerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin ödeyeceği lüks harcama vergileri ve damga vergileri kanunda yer alıyor.

Kanunun öne çıkan maddelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Özerk Yönetim, en küçük gelirden yıllık 2 milyon Suriye lirasına (625 ABD doları) kadar olan gelire kadar, 6.000 Suriye lirası (yaklaşık iki dolar) değerinde bir vergi belirledi. Gelirin altı milyon Suriye lirasını aşması durumunda %5 kadar gelir vergisi alınacak. Buna göre gelir vergisi, her çalışandan yıllık asgari 6 bin Suriye lirası olmak üzere alınacak. Bu miktar, gelir 6 milyon Suriye lirasını (yaklaşık 1900 dolar) aşarsa yaklaşık iki milyon Suriye lirasına (yaklaşık 300 ABD doları) kadar ulaşabilir.

Meslek vergisi, geliri olan hastaneler ve insani yardım kuruluşları hariç olmak üzere mükellefin ait olduğu kategoriye göre %3 ile %9 arasında değişen meslek değerlendirme komisyonlarına bağlı olacak. Buna göre bölgedeki tüm serbest meslek sahipleri ve sanatkarlardan yıllık vergi alınacak.

Yaralı SDG savaşçılarına ait araçlar, Özerk Yönetime bağlı kurumların araçları, ambulanslar ve tarım makineleri hariç olmak üzere bölgedeki her araçtan yıllık vergi alınacak. Bu noktada bölgenin büyük ölçüde dayandığı tarım araçlarından vergi alınmaması dikkat çekiyor. Bununla birlikte kâr vergisi kapsamında çiftçiden başka bir vergi alınacak.

Bölgede faaliyet gösteren tüm özel şirketlere, kurumun ait olduğu vergi dilimine göre %5 ila %13 oranında kâr vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca emlak satışlarından %1 oranında kâr vergisi alınacak.

Özerk Yönetime bağlı mali otorite tarafından belirlenen lüks mallar için de vergi alınacak. Kamu kurumları ile çalışanlar, Özerk Yönetim tarafından imzalanan sözleşme, işlem, sözleşme ve her türlü belgeye damga vergisi koymak zorunda.

Bunlara bakarak kanunun vergi felsefesinin, maliye politikasının amaçlarına ilişkin herhangi bir gaye olmaksızın çeşitli potansiyel kaynaklardan bir finansman kaynağı gerçekleştirmeye dayanıyor. Ayrıca vergi, halkın faydalanacağı kalkınma sektörlerine gidecek gibi görünmemektedir.

 

analiz ve düşünce birimi - Jusoor Araştırma Merkezi

Bu makaleyi paylaş

Başlık Rusya ve Suriye rejim güçlerinin yeniden yapılanması: Engeller ve alternatifler
Yayınlar
çalışmalar

Suriye rejimi, orduya büyük önem veriyordu. Rejim “Hiçbir ses, savaş sesinden daha yüksek değildir” sloganını orduyu dizayn etmek, etkinliğini artırmak, ülke içindeki kontrolünü sürdürmek ve kendi ordusuna hizmet ettirmek için maddi ve insani bütün imkanlarını seferber etti. Batı’nın nüfuz ve jeo-siyasi kazanımlar elde etme yarışının ortasında rejim, kendisine ait bir yer inşa etme gücüne ve bütün