Jusoor Araştırma Merkezi 6 yıl önce kuruldu.

Jusoor Araştırma Merkezi 6 yıl önce kuruldu.

Jusoor Araştırma Merkezi 6 yıl önce kuruldu.

 

Jusoor Araştırma Merkezi'nin kuruluşunun üzerinden 6 yıl geçti. Bu süre zarfında Merkez, istikrarlı bir ilerleme kaydederek geleceğin Suriye'sinin bilimsel araştırma alanına büyük katkı sağladı.

 

Jusoor Araştırma Merkezi, bir girişim olarak başlayıp etkin bir kurum haline gelinceye kadar kurulmasına ve çalışmalarına devam etmesini sağlayan vizyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu vizyon, Suriye konusunda uzmanlara ve karar vericilere güvenilir bir referans ve bilgi kaynağı olmak, gerçeği iletmek, önemli analizleri, çözüm önerileri sunmak ve Suriye kamuoyunun oluşumuna katkı sağlamaktır.
Merkez, daha doğru bir algı ve daha derin bir anlayışla çeşitli boyutları aydınlatarak siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri konuları takipçilerine sunmaya ve olayları sürekli olarak mercek altına almaya devam ediyor. Bu da kaliteli, içerik açısından zengin ve kullanımı kolay araştırmalar ve ürünler ortaya koymayı gerektirmektedir.
Merkez, Suriyelilerin başarısını, kurumlar inşa etme ve kolektif olarak etkili ve ısrarcı bir şekilde çalışma yeteneklerini göstermeyi başardı. Bu da çalışma ve yönetim kurallarının sürekli değiştiği bir dünyada Suriye'nin, esnek bir şekilde etkileşime giren ve başarılı modeller ihraç edebilen bir sivil toplum örneği olması umudunun bir parçasıdır.
Merkezin farkında olduğu birçok zorluk ve problem var. Bunlar, seçkinleri ve kurumları ile Suriyeliler arasında bir iş birliği ruhunun olmasını gerektiriyor ve Suriye'nin geleceğini inşa etmede güvenilebilecek bir girişim ve ekip çalışmasına duyulan ihtiyacı gösteriyor.
Merkez, gençleri değişimi gerçekleştirmenin en önemli faktörü olarak görmektedir. Bu nedenle Merkez, kadrolarına ve araştırmacı grubuna gençleri katarak başarılı bir yatırım yaptı ve buna ek olarak, gençlerin bilimsel araştırma sektörüne katılımını teşvik etti. 
Son olarak Merkezin kuruluşunun üzerinden altı yıl geçmişken sorumluluğumuz daha büyük görünüyor. Ancak buna hazırız ve bütün ciddiyetiyle hazır olmaya çalışıyoruz. Ayrıca dışarıya açılma, performansımızı ve üretimimizi geliştirme ve sürekli iletişim köprüleri kurma arzusu ile devam ediyoruz.

Bu makaleyi paylaş

Humus’taki Askeri Kolejin Hedef Alınması Çıkarı: olanlar ve mesajlar
Yayınlar
Mercek Altında

Aktörlerin çıkarlarına göre Suriye rejimine bağlı Humus’taki askeri okulun mezuniyet törenine yapılan saldırıdan iki taraf çıkar sağlıyor. Bu saldırının SİHA’lar ile yapıldığı doğru ise bunu gerçekleştirebilecek çok sayıda dış güç var. Ancak bu, zayıf bir ihtimal. Çünkü bu aktörler için böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir fayda görünmüyor.