HTŞ İdlib'teki sendika çalışmalarını neden destekliyor?

HTŞ İdlib'teki sendika çalışmalarını neden destekliyor?

HTŞ İdlib'teki sendika çalışmalarını neden destekliyor?
İdlib'teki Kurtuluş Hükumeti, Mayıs 2022'nin başlarında Özgür Suriyeli Öğretmenler Sendikası'nın kurulduğunu açıkladı. Nisan ayının ortalarında da Çiftçiler Birliği'nin kurulduğunu açıklamıştı. Hükumet bu dönemde Eczacılar Sendikası, Ekonomistler Sendikası ve Mühendisler Sendikası ile toplantılar yaptı.


Kurtuluş Hükumeti, İdlib'te bağımsız bir organ veya otorite olarak ele alınamaz. Çünkü 2017 sonunda kuruluşunda bu yana Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) ile doğrudan bağlantı içinde. HTŞ yönetimi, bölgeyi yönetmede Hükumeti sivil bir paravan olarak kullanıyor.


Kurtuluş Hükumeti, kuruluşundan sonra, bakanlıkların bünyesine katmak, HTŞ’nin halk tarafından kabul edilmesini sağlamak ve ona sivil bir kimlik kazandırmak amacıyla "özgür yetkinlikler" adını verdiği bir program kapsamında ehil kişilerin özgeçmişlerini toplamaya çalıştı. Bu da Geçici Hükumete bağlı kurum ve kuruluşların İdlib'ten çıkarılmasından sonra mümkün oldu.


Çok sayıda kişinin Kurtuluş Hükumetine bağlı kurumlara girmemesi ve halkın yapılanları kabul etmemesinden dolayı HTŞ’yi zor durumda bıraktı. Halk, HTŞ’nin kendisine sadık veya en azından tarafsız kişileri seçerek yerel sivil konseyleri kontrolü altına almasını reddetti.


Ancak, geleneksel muhalefet kurumlarının İdlib'te HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerden ayrılması gibi çeşitli sebeplerden dolayı uzman ve ehil kişiler, kendilerini Kurtuluş Hükumetine bağlı kurumların dışında buldu. Bu da onların Suriyeli Özgür Hukukçular Sendikası gibi bağımsız sendikalar ve organlar çerçevesinde kümelenmesine neden oldu. Kurtuluş Hükumeti de aceleyle sendika ve sivil organlar oluşturmak için resmi kararlar aldı ve bağımsız sendikalara belirli kişilerin atamak gibi kendisine uygun değişiklikleri yapmaya başladı.


Görünüşe göre HTŞ, kendisine daha fazla meşruiyet kazandıracak şekilde bölge üzerindeki kontrolünü tamamlamak ve güçlendirmek, bu birlik veya kuruluşların uyguladığı herhangi bir hibe veya projeden yararlanmak için sendikalar, federasyonlar ve kurumlar kurmaya bu kadar önem veriyor. HTŞ, kararlarına yönelik bireysel veya toplu itirazlarla uğraşmanın çok zor bir prosedür olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, bu insanları, kendisiyle bağlantılı kişiler tarafından düzenlenen ve yönetilen iç tüzüklere bağlı sivil kurumlara entegre etmeye çalışıyor. Bu şekilde, kendisine karşı çıkan sivil hareketin çabalarını engellemeyi ve bölgenin yönetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

 

Bu makaleyi paylaş

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.