Gerilimi Azaltmak İçin Rusya’nın Politikası Boyutları ve Göstergeleri

Gerilimi Azaltmak İçin Rusya’nın Politikası Boyutları ve Göstergeleri

Önsöz
4 Mayıs tarihinde Rusya, İran ve Türkiye arasında ulaşılan Astana görüşmesi anlaşmasının İçeriği ve uygulanması Suriye’nin bazı bölgelerinde gerilimi azaltmak amacıyla yapılmış olarak önemli bir gelişmedir, dolayısıyla Suriye meselesini ikisinden farklı yeni bir aşamaya taşıyacaktır, ancak bu anlaşmasın sabit olan tarafı Rusya’nın Suriye’deki stratejisinin bir bölümü olarak Rusya bu anlaşma üzerinden uzun ve kısa vadeli birçok çıkar hedefliyor ve gerçekleştirmek istiyor.
Anlaşma şartları dört bölgede gerilimi azaltmayı içermektedir ve uygulaması garantör ülkeleri (Rusya, İran ve Türkiye'dir) ve bu anlaşma silahlı muhalif gurupların kontrol ettiği bölgeler İdlip ve civarındaki bölgeleri, Humus kuzey kırsalı ve Şam kırsalındaki doğu Guta bölgesi ve Suriye güney bölgesindeki (Deraa ve Kuneytra) gerilimi azaltma bölgeleri olarak sayılmaktadır, dolayısıyla bu bölgelerde çatışmaların ve hava operasyonlarını durdurulmasını içermektedir, ayrıca sınır bölgelerinde geçiş yollarında kontrol noktaları inşa etmek ve anlaşma uygulanmasının takibi için kontrol merkezleri kurmak ve bu merkezlerde garantör ülkelerin kuvvetleri aracılığıyla uygulamayı takip etmek ve daha sonra garantör ülkeler bu bölgelerde sınır haritalarını çizerek insanı yardımları geçişini güvence altına almak ve mültecilerin kendi isteğiyle evlerine dönüşünü sağlamak ve alt yapıyı restore etmekte bu anlaşmanın bir parçasıdır. Ayrıca bu anlaşma garantör ülkelerin teröre karşı mücadeleyi sürdürerek DAEŞ ve Tahriruş Şam heyeti (eskiden Nusra Cephesi) olarak güvenlik konseyi tarafından terör cemaatleri vasfını alan örgütlere karşı gerilimi azaltma bölgelerinde ve haricinde gereken adımların atılmasını teminat altına almış ve teröre karşı mücadele için rejim kuvvetlerini ve muhalif kuvvetlerini desteklemeyi ön görmüştür ve bu anlaşmanın 6 ay süreci vardır uzatılması garantör 1ülkelerin isteğine bağlı olarak Temmuz ayında bazı gelişmeler oldu, bu gelesimeler güney bölgeler ve Doğu Guta ve Humus kırsalında ve bu üç bölgedeki gelişmelere ve askerlerine anlaşmayı bu bölgeleri içermesine rağmen temmuz anlaşması üç garantör ülkesinden ikisi bulunmaması Astana dışında kaldı, dolayısıyla yeni aracı ve garantör ülkelerin ortaya çıkmasına neden oldu, en önemlisi de Mısır ve yeni yerel güçler çıktı en önemlisi Tayyar El Gad. Ve bu rapor üç anlaşmayı ele alarak Astana’da Rusya ve diğer etkin bölge ve uluslararası devletlerin gerilimi azaltma bölgelerinde stratejisini ve kazanım ve kaybını belirlemeye ve ışık tutmaya çalışan bir rapordur.


Sabit Rusya’nın Stratejisi
Bu anlaşma uygulanmasında Rusya’nın hedeflerini tanıtmadan önce Rusya’nın Suriye’deki sabit stratejisini göstermemiz gerek, dolayısıyla Rusya’nın açık hedefleri gerilim bölgeleri önerisinden belirleniyor ve Astana tarafları bu önerileri kabul etmesi için çaba sarf etmesinden kaynaklanıyor ve genel bu strateji dört bölümden oluşuyor:
Birinci Bölüm
Esad rejimine tam bir şekilde filli olarak temayül etmek ve bölümlerinden kurtarılabilecek şeyleri kurtarmak için çalışmak ve bununla beraber arabulucu ya da garantör olarak görünmeye de dikkat almak ve bu esasa göre tüm taraflarla bir köprü uzatmak.
İkinci Bölüm
Kazanımları Rusya'nın yaptığı her ilerleme sonrasında belirli bir noktada sabit tutmak ve aynı zamanda daha sonrasını elde etmesi için proje yapmak, bu 30 Eylül 2015 te Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinden beri bölgesel uzlaşmalarla başlayarak çeşitli ateşkes anlaşmalarına kadar ve bu ateşkes uygulanmazsa ve Esad güçleri ve onu destekleyen milisler – Gap’ta- muhalif bölgelere yeni bir savaş başlatırsa ve ayrıca federalizm ve yerel yönetim hakkında konuşulursa ve gerilimi azaltma bölgeleri düşüncesiyle son bulursa Rusya’nın art arda olan önermelerin göstermektedir.
Üçüncü Bölüm
Başta ABD olmak üzere batıyla sorunlu ilişkilerinde yer almak için Suriye'deki bölgesel ve uluslararası oyuncuları arasında en büyük ve en güçlü nüfuza sahip olduğunu kanıtlamak.
Dördüncü Bölüm
Askeri üslerin kurulması ile ilgili geleneksel çıkarlar ve Ortadoğu’da uzun vadeli askeri varlığını sabitlemek, bu Sovyetler birliği dağıldıktan sonra sıcak sularda bu askeri varlığının en büyük seviyesinde olarak ilk kez bulunmuştur.

Gerilimi Azaltma Anlaşmasından Rusya’nın Hedefleri
Suriye’de Rusya’nın sabit stratejisi ışığında, yukarıda belirtildiği üzere ve mevcut siyasi ve saha verileri ışığında ayrıca gerilimi azaltma bölgelerin kurulması ile ilgili Astana 4 anlaşmasının metnine göre anlaşma uygulanırsa Rusya’nın hedeflerini aşağıdakilerle özetleyebiliriz:
1- Zaman Kazanma ve Saha Kazançlarını Sabitlemek
Bu hedef ateşkes anlaşmasını dahil ederek her Rus önerisinde tekrarlanmaktadır, bir sonraki aşama ister Suriye anlaşmazlığını çözmek için siyasi bir çözüme şahit olsun ya da yen bir cephe açılmasına tanık olsun, dolayısıyla bu durum Rusya için fark etmiyor çünkü Moskova hava kuvvetlerinin ele ettiği kazançlarını ve sonrasını elde etmek istediği kaznımları üzere Suriye'deki bütün tarafları pekiştirmek için bir anlaşma noktasında buluşturmaya çalışıyor.
Doğu Guta bölgesi gerilimi azaltma bölgeleri dahilinde olduğu ilanı Esad güçleri ve onun milisleri Cobar, Ayin Tarma, Zamalka ve Kafar Batna bölgelerine saldırı düzenlemesini engellemez olduğunu göstermektedir. Rusya devam eden askeri oprasyonlarını haklı çıkarmak için “Tahriruş Şam” örgütüyle savaşması bahanesiyle anlaşmadan geri dönmesini görmektedir.
2- Onun Kara Kuvvetlerin Suriye’de Konuşlanmasını Meşrulaştırmak
Rusya gerilimi azaltma anlaşmasına göre anlaşmanın şart koyduğu belirli bölgelerin sınırlarında askeri unsurlar konuşlanmasıdır, dolayısıyla Rusya anlaşmadan önce Halep’in doğu semtlerinde muhalif gruplarla yaptığı anlaşma çerçevesinde halkı tehcir ettikten sonra İran destekli milisleri şehre girmesini engellemek için polis devriyelerini harekete geçirip şehirde konuşlandırdı.
Suriye’de askeri varlığı uluslararası meşruiyetini kaybetmemiş olan Esad rejiminin izniyle uluslararası tarafından meşrulaştırmış olmasına rağmen bölgesel ve uluslararası faktörleri ve ADB dahil olmak üzere kapsayan anlaşmalar çerçevesinde Suriye'nin farklı bölgelerinde kara kuvvetleri konuşlanabilir ve daha fazla meşruiyet kazanarak Suriye'ye daha fazla girme politikası uygulamak için tekrar kullanır ve ülkede daha fazla nüfuz elde eder.
3- ABD stratejisine El Koymak ve Eritmek
Trump yönetimi güvenli bölge kurulması fikrini benimsemesi ve Beyaz Saray’ın uygulama ciddiyetinde göstergeler kaybolmasına rağmen ABD önerisiyle büyük ölçüde farklılık yaratmasına neden oldu ve Moskova'nın kendi önerisini sunmasına şansı verdi, bu sık sık bir Rus taktiği olarak Washington'u iki seçeneğin önünde tutmayı hedeflemiştir, ileri sürülen fikirlerin yakınsaması sayesinde ya Rusya ile koordinasyon eder veya önerilerin İçeriğini boşalttıktan sonra Moskova'nın eline bırakır.
Bu taktik gerilimi azaltma bölgeleri ile ilgili büyük önem taşıyor, bu ABD tarafından öne sürülen güvenli bölgelere karşılaştırılır, Moskova Trump yönetimi ile koordinenin ilerlemesi için gerekçe tekdim etme çabası içinde ve iç ithamlardan uzak tutulması için dostluk mesajları vererek bu kez İstenen sonucu vermiştir, dolayısıyla ABD’nin Rusya ile güçlü ortaklık isteği sonuç vermiş ve Suriye güney bölgelerinde gerilimi azaltma anlaşmasını gerçekleştirmiştir.
4- Müttefiklerin ve Ortakların Kısıtlamalarından Kurtulmak
Rusya bölgesel ve uluslararası ittifaklar ve ortaklıkları şemsiyesi altında planlarını tamamlama konusundaki yoğun ilgisine rağmen İran gibi müttefikler tarafından olabildiğince çok kısıtlamadan sürekli kurtulmaya çalışmıştır ve bir yandan kendi nüfuzu çoğaltmak için özellikle İran nüfuzunu azaltmaya çalışmış ve diğer yandan Suriye meselesiyle ilgili bazı aktörleri razı etmeye çalışmış olarak başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkeler bunu kabul etmiş ve güvenmiş ve İsrail’i açık bir şekilde razı etmiştir, dolayısıyla İsrail güney bölgesiyle ilgili gerilimi azaltma anlaşmasında ilan edilmemiş bir taraftır.
Rusya'nın politikası sadece müttefiklerin kısıtlamalardan kaçınmak değildi, bu anlaşmalarla ilgili ortaklarını da kapsamaktadır, Türkiye Astana 4 anlaşmasına taraf olmasına ve gerilimi azaltmasının kurucusu olmasına rağmen anlaşmanın uygulanma yolu Ankara çıkarlarından yavaş yavaş uzaklaşmaktadır ve bölgesel hasımlarına daha büyük bir yakınlaşmaya tanık olmaktadır, mesela Abdulettah es-Sisi liderliğindeki Mısır.
Anlaşmanın Türkiye’ye verdiği yetki Rusya’nın yetkisi kadar gerilimi azaltma bölgelerine gözetim etmesi için kara kuvvetler gönderme açısından olmasına rağmen, Rusya yan anlaşmalar yapması sonucu Türkiye’yi dışlamış ve sadece pratik olarak İdlip bölgesinde bırakmıştır ve özellikle Tahriruş Şam Heyeti İdlip şehrine tamamen hakim olduktan sonra orası çok karmaşık bir hal almıştır, dolayısıyla İdlip bütün taraflara açık bir bölgedir
özellikle ABD ve Rusya ve rejim için, ayrıca bu bölge hedef haline gelmiştir ve yapılan bu anlaşmalar sonucu şehirde Türkiye’ye Vilayet hakkı vermiştir.
Kazanılanlar ve Kaybedenler
Gerilimi azaltma anlaşması Suriye genelinde Rusya’nın stratejik ve nüfuz alanı tiren istasyonu ötesinde bir şey değildir, lakin farklı bir istasyon olduğunu kabul etmemiz gerekir ve çok değişikliğe neden olmuş ve gelen durum giden duruma benzemektedir ve dolayısıyla kazançlar ve kaybedenler listesine bakarsak zarar ve kar oranı da görülecektir.
Uluslararası Aktörler
Rusya

Rusya şüphesiz anlaşmanın en büyük galibi olarak belirtilen ve bildirilmemiş hedeflerini fili bir şekilde elde etmiştir ve DAEŞ terör örgütüyle savaşması hariç Suriye’deki bazı politikaları Trump döneminde ilk kez ABD tarafından onaylanmıştır, bunu Trump yönetimi ile uzun zamandır beklenen pratik ortaklığın kurulmasından daha üstün olarak Kremlinle olan Trump yönetimin gizli bağlar üzerine yükselen suçlamalar, ithamlar ve baskıları ile karşı karşıya gelerek bu baskılar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Trump kazanmasına olası etkisi.
Rusya Suriye’de askeri kuvvetleri konuşlanması ile ilgili ve çatışma hatlarında sabit karargahlar ve merkezler kurması için uluslararası meşruiyet kazandı, bu rejimin askeri kararını devralmasının tamamlanması ve gerilimi azaltma bölgesine dahil olmayan Kalamon’da İran’ın askeri nüfuzunu sınırlandırdığı anlamına geliyor.
İsrail
İsrail gerilimi azaltma anlaşmasında her ne kadar bulunmamış olsa da bulunmuş sayılmaktadır, özellikle güney anlaşmasında, çünkü bu bölge kuzey bölgesinden daha önemli olduğunu görmüştür ve son zamanlarda büyü bir endişe haline gelerek sınırın her iki tarafında ve karşılıklı bombardımanlara şahit oldu ve bu nedenle gerilimi azaltma anlaşması her an tutuşması muhtemel bir cephede tarafsız olmasını temsil eder.
Ayrıca İran'ın şantajı altında olmaması için ve daha sonra Tahran'la pazarlık etmek zorunda kalmamak için İran'ı ve nüfuzunu bölgeden uzak tutmasıyla çıkarlarını elde edebilir.
İran
İran Rusya'nın gerilimi azaltma politikasındaki en büyük kaybedenlerden biri sayılmaktadır, orta ve uzun vadede bir bazı kazançlarını elde etmek mümkün olsa da Rusya’nın kazanımları esas olarak İran kazanımları hesabını yerde alındı ve bu anlaşmalar milislerin birçok alanda ve cephede konuşlanma ihtimali üzerinde daha fazla kısıtlamalar getiriyor, ayrıca rejimin siyasi ve askeri kararındaki payını azaltıyor, bu kayıplar Rus müdahalesi başladığından beri İran tarafından artan bir kayıptır.
İran'ın Astana anlaşmasında bir garantör olmasından dolayı çatışma hatlarında bazı kuvvetler göndermek dışında alanda avantajları sağlamaz, Rusya İran nüfuzuna yönelik genel politikası doğrultusunda pratik olarak bu özelliğe el konulmuş gibi görünmüştür. Rusya her iki ülkenin de aynı kampa girmesi üzerine İran'la müzakerelere başlamıştır ve herhangi biri dümeni yönlendiremez ve uluslararası nüfuzuna (Güvenlik Konseyi'nde veto) ve Suriye'deki askeri üstünlüğüne dayanarak durum gerekirse karar alamaz.
Ancak gerilimi durdurma anlaşmanın devam etmesi, "kazanan yok kaybeden yok” temelinde veya geçiş döneminin sonuna kadar mevcut başkan ile olan rejimin devamı temelinde ve sonra başka bir başkan ile veya İran’ın parçasından olan bir oluşumla devam etmesi çözümün son şekli tercih edilen İran algılamasına yakın görünmese de İran'ın seçenekleri için kısmen bir zafer kazandığı anlamına geliyor.
Türkiye
Yapılan son anlaşmalar Türkiye zararına görünmüş olsa da uzun vadedeli olarak Türkiye’nin lehinedir, görünen o ki gerilimi azaltma bölgelerinde Moskova'nın anlaşma uygulaması politikası Türkiye ile yapılan anlaşmalardan sıyrılması ve Astana 4 içeriğini boşaltmıştır, özellikle Türkiye’yi bütün gerilimi azaltma bölgelerinde garantör olarak bulunmaması ve bu anlaşmanın her yönüyle Rusya'nın lehine ve Türkiye’nin ve İran’ın hesabına ilerlemesi gelecek günlerde ve haftalarda Türkiye’yi zor durumda bırakacaktır. Onun için bu anlaşmanın uygulaması sonucunda uzun vadeli en büyük zararlı Türkiye çıkmaması için ve Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye dahiline derin bir şekilde yansıyacaktır, özellikle mülteci akınını durduracak ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlayacaktır ve gerilimi azaltma bölgeleri ve şimdilik Kürt bölgelerini kapsamamasına rağmen ancak savaşın dondurulması ve PYD'nin özerklik idaresini gelecekte devlet projesini gerileyecektir.
Dolayısıyla Türkiye Halep kuzeyine ve doğu güneyine askeri müdahale etmesi ve gerilimi azaltma anlaşmasına dayanarak bunun üzerinde İdlip şehri eklenirse Türkiye’nin elinde Kürt devletinin kurulmasına engel teşkil edecek yeterli yeni evraklar olacaktır, lakin Türkiye’nin Astana’da görünen zararı kara dönüşebilir eğer Astana’da Rusya ile Suriye ve farklı konularda karşılıklı menfaate dayalı anlaşma sağlayarak elde ettiği bazı kazanımlardan vazgeçerse mesela Rusya S400 füzelerini elde etmesi ve bu ihtimal Türkiye’nin Astana’da yapılan anlaşmalara açık tavır koymaması veya Astana seyrinden vazgeçici niyetini ilan etmesi ve ayrıca hiç bir zaman kendini bu bölgelerde askeri barış gücü olarak göstermemesi Türkiye’ye aşırı bir siyasi ve güvenlik ve askeri yük ve sorumluluk yüklememiştir ve sonuçta Rusya ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma sağlanmış olabilir ve Türkiye bu anlaşma sonucu gerilimi azaltma bölgelerinde başka kazanımlar karşısında bazı kazanımlarından vazgeçmiş olabilir.
ABD
Suriye'de Amerika’nın zararını veya karını hesaplamak kolay değil, başka etkili ülkelere göre ve bu belirsizlik sadece Suriye’nin belirsiz tablosundan kaynaklanmıyor, Amerika’nın belirsiz tavrının büyük payı vardır, aynı zamanda Amerika’nın Suriye’deki çıkarları da belirsizdir ve ABD devlet müesseseleri Suriye’deki politikasına ilişkin bölünmüş durumdadır, dolayısıyla ABD stratejisini Suriye’de değişmeyen yönü Suriye’nin dışındaki çıkarlarına odaklanmıştır ve son anlaşmayı etkilenmemiştir, dolayısıyla Kürt bölgeleri ve Suriye çölü tarafında askeri varlığını korumuştur, ayrıca Suriye dışında bazı kazanımlar elde etmiştir mesela İsrail güvenliği ve İran rolünü Suriye olayları başlamasından bu yana son derece kısıtlamıştır, aynı zamanda direnen Türkiye'nin kazanımlarını olabildiğince daraltmıştır.
Bu anlaşma Amerika’nın Suriye’de Tahriruş Şam heyeti ve DAEŞ örgütüne ve diğer terör listesinde yer alan örgütlere karşı mücadele görüşünü taraflar arasında dayanışma sağlayarak ABD dışişleri bakanı Rex Tilerson Rusya ve Amerika arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına ilişkin açıklamasında şöyle konuşturmuştur “Suriye hükümeti müttefiklerin de ve Suriye muhalif güçlerin de bu çağrıya dahil olmak üzere DAEŞ örgütüne karşı mücadele veren koalisyon güçleri ve bütün bu güçlerin arasında çatışmalar çıkmaması
için herkes gerilimi azaltma2 bölgeleri anlaşmasının coğrafi sınırının dışına çıkmaması için çağrı yapıyoruz”.
Amerika’nın Suriye’deki çözüm görüş açısı gerçekleşecek ve büyük çapta Rusya teröre karşı esas görüşü ile kesişiyor ve öncelik olarak görüyorlar ve halkların hesabına ve çıkarlarını özgürlük ve demokrasi haklarını göz ardı ederek en iyi durumda bile bu halkları teröre karşı piyon olarak kullanmak istemeleridir.
Mısır
Rusya ile silahlı muhalif gruplar arasındaki anlaşması uyarınca Mısır arabulucu olarak Humus’un kuzey kırsalında ve doğu Guta bölgesiyle ilgili görüşmelere ev sahipliği edip arabulucu vasfını aldıktan sonra kendisi için Suriye denkleminde bir dayanak oluşturdu ve Anlaşmanın uygulanmasının gözetimine katılmak için askeri birlikler göndermesine izin verilebilirler, böylece çifte kazanç elde ederek bir yandan Mısır bu anlaşma sonucu rejim müttefiki iken basit bir şekilde oynarken bu durumdan çıkıp şimdi daha iyi bir rol oynamaya başlamıştır ve diğer yandan körfez ülkelerini rahatsız etmeden Suriye’de askeri varlığı meşruiyet kazanmıştır.
Ürdün
Güney bölgesinde gerilimi azaltma anlaşması Ürdün'ün birçok stratejik hedeflere ulaşmasını sağladı, bir yandan İran milislerini ve rejim ordusunu kendi sınırından uzak tutması için Ruslardan güvence adı ve diğer yandan desteklediği muhalif grupları kuzey gruplarıyla olduğu gibi hedef alınmaması için korunmalarını sağladı.
Görünen o ki bu anlaşma Ürdün'ü uluslararası hukuka aykırı düzenlemeler ile İşlemlerin sonuçlarından muaf tutacak şekilde Nasib sınır kapısının açılması için bir formül sağladığı ve aynı zamanda Şam ve Amman arasındaki uluslararası yolun açılması sağladı, böylece tesislerin onarılmasına, hareket özgürlüğüne, malların ve yardımların taşınmasına ve girişine izin verildi. Ancak güney bölgesi anlaşmasının ayrıntılarının kamuya açıklanmadığını belirtmek gerekir ve bu nedenle geçiş için yapılan düzenlemeler hakkında konuşmak hala sızdırmalar çerçevesindedir.

Yerel Aktörler
Suriye Muhalefeti
Şüphesiz Suriye’deki siyasi ve askeri gelişmelerden sahada ve siyasette en zararlı çıkacak olan Suriye muhalefetidir, dolayısıyla gerilimi azaltma anlaşması bu zararın bir parçası olarak işlenmektedir ve ayrıca zararın Suriye muhalefetine yansıması temsilcileri olarak Suriye’nin ulusal koalisyonu ve yüksek müzakere konseyi ve askeri gruplarının rolünü kısıtlayacaktır ve halk ayaklanması devrimciler meşruiyetini yavaş yavaş kaybedecektir.
Astana müzakereleri seyrinde Suriye siyasi muhalifleri hiçbir şekilde etkili olamamışlardır ve faaliyetleri sahaya yansımamıştır, tamamen Suriye sahasından halk tabanından kopuk bir şekilde görünüm vermişlerdir ve sahadan gerekli desteği almadan ve genelde yerel halkın istikrar ve haklarına yapılan tecavüzleri durdurma rağbetlerini dikkate almadan müzakerelerde tavanı yükseltmeyi seçenek olarak tavır sergilemişlerdir. Ayrıca Astana müzakerelerinin seyrini kabul etmeyen muhalif guruplar bile halk tabanını giderek kayıp etmişlerdir, hatta Astana’ya destek vermeyen ve gerilimi azaltmaya karşı olan guruplar arasında bile kaybetmişlerdir ve bu guruplar Astana müzakerelerinin meydana çıkarttığı ortamı değiştirecek bir görünüm sergileyememesi ve askeri olarak dengeleri değiştirecek bir güç gösterememesi sadece küçük çapta diğer muhalif gruplarla çatışmalara girmesi ile yetinmişlerdir.
Dolayısıyla doğu Guta ve Humus kuzeyi kırsalında Tayyar El Gad tarafı Ahmet El Carba başkanlığında açık bir çıkış sağlamışlar ve icabında yeni bölgesel ve uluslararası ortak ittifaklara yol açacak bir durum çıkması muhtemel olacaktır , Carba gurubu Suudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır , Rusya ve ABD'nin çıkarlarının kesiştiği ve gerilimi azaltma anlaşmasının uygulaması hepsinde kazanç sağlaması tesadüf bir şey olamaz ve Tayyar El Gad çıkışı ve başkanının açıkça müzakereler yüksek konseyi başkanına karşı çıkması ve konseyin tamamen gerilimi azaltma bölgelerinde seyrinde bulunmaması konseyi bitirmeye yönelik adımlar olabilir veya yeni bir şekil verme yönünde ve eskisinden farklı olması çabası içinde olabilirler.
Esad Rejimi
Esad rejimi silahlı muhalif gruplar ve siyasi muhalefet kurumları gibi nüfuzdan zayıf ve yoksun görüldü, dolayısıyla herhangi bir anlaşmaya ulaşma düzenlemelerine katılmadı ayrıca bu anlaşmalar Rusya'nın
iradesiyle gerilimi azaltma bölgelerinde iktidarını kapmak için karar verilir çünkü bu bölgeler Ruslar tarafından korunduğu için onun askerleri ve hatta polisleri giremez.
Hızlı gelişmeler uzak gözlemciye göre Esad rejiminin lehinedir olmasına rağmen ama gerçek şu ki, Esad'ın rejimi bir kuruma dönüştüğünü göstererek (2011'den önce bildiğimiz gibi) sahada çok sınırlı bir aktör haline geldi, Esad rejimi bir ön yüz ise 2011 yılından bu yana bu onun en iyi durumudur.
Rusya'nın Suriye'deki rolü şekillenme ışığında ve Moskova'nın Suriye'deki uzun vadeli varlığına ilişkin niyetleri belli oldu, ayrıca barış ve savaş kararında ciddiyeti İran müttefiklerinden nihai olarak çekmesi de belli olarak Esad rejimi çıkarları için herhangi kazançlarını istismar etme kabiliyetini kaybetti ve Rusya liderliğindeki ondan büyük bir stratejinin ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
Bununla birlikte gerilimi azaltma anlaşmaları istikrarın geri dönünde rejime umut vererek onun iç evini yeniden düzenleyebilmesini sağlayabilir ve birden fazla cephe savaşlarında tükenen gücünü toparlayabilir, ayrıca siyasette ve diplomatikte tekrar yerleşebilmek için daha fazla odaklanabilir.

 

Dipnotlar:

2- France 24, 06/07/2017

Bu makaleyi paylaş

Humus’taki Askeri Kolejin Hedef Alınması Çıkarı: olanlar ve mesajlar
Yayınlar
Mercek Altında

Aktörlerin çıkarlarına göre Suriye rejimine bağlı Humus’taki askeri okulun mezuniyet törenine yapılan saldırıdan iki taraf çıkar sağlıyor. Bu saldırının SİHA’lar ile yapıldığı doğru ise bunu gerçekleştirebilecek çok sayıda dış güç var. Ancak bu, zayıf bir ihtimal. Çünkü bu aktörler için böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir fayda görünmüyor.