Eymen Nur’un İslamcılar ve Laikler Konferansı

Eymen Nur’un İslamcılar ve Laikler Konferansı

“Jusoor Araştırma Merkezi” İstanbul’da (İslamcılar, Laikler ve başka deneyimler) adında bir konferans düzenledi,  konferansta eski Mısır cumhurbaşkanı yardımcısı ve “gad devrim partisinin” lideri Eymen Nur bir konuşma yaparak Mısır’da İslamcıların ve laiklerin tecrübesine değindi.
DR. Nur konferansta laikliğin temel kavramlarını tarif etti ve Mısır’da laiklik kavramı Suriye’den değişir dedi, bu nedenle o kendisini laiklikten fazla liberal olarak görüyor.
Konferansta, laik ve liberal arasında ortak siyasi çalışma ve ortak devrim ve mücadele tarihinde, Mısır’da bulunan liberal  ve laik hareketler arasında tarihi bir ilişki gösterisi sergilendi. Mısır’da buluşma sahaları ve ortak çalışmalar, çatışma sahasında daha fazla olduğu belirtildi.
Ayrıca Mısır’da İslamcıların hataları ve diğer tarafları anlama zayıflığı gösterildi, ve bu Mısır’da İslamcıların hükmüyle başladı, ama bunun fakında sonra vardırlar ve toplum arasında ortak çalışmaları, etkin rolü ve ortaklığa önem gösterdikleri ifade ettiler.
Bu konferans 18/05/2017/Perşembe günü” Suriye’de İslamcıların ve Laiklerin Diyalogu” çalıştayı sonrasında gerçekleşti, ve bu konferans İslamcılar ve laikler arasında diyalog olması, ortak çalıma sahaları bulma, ve aralarında soranları azaltmak için merkezin inisiyatifi dahilinde gelmiştir.

 

 

Bu makaleyi paylaş