2022’de Suriye’de gıda krizi

2022’de Suriye’de gıda krizi

2022’de Suriye’de gıda krizi

 


Covid-19 salgınının yayılması ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ve bu savaşın bütün ülkeleri etkileyen yansımalarının arka planında gıda krizi, 2020’nin başından bu yana dünyayı meşgul etmeye devam ediyor. Başlangıçta Suriye, on yılı aşkın süredir devam eden savaştan dolayı büyük bir gıda açığı ile karşı karşıyaydı.


Bu araştırma, Suriye’deki gıda krizinin alevlenmesine yol açan ana nedenleri ve koşulları ortaya koymakta, gıda krizinin boyutunu ve en belirgin özelliklerini tahmin etmeye çalışmaktadır. Suriye her zaman temel gıda maddeleri açısından kendi kendine yeterli ülkelerden biri olarak kabul edilmiştir. Hatta tarih boyunca Havran Ovası’nın hububat türlerin yetiştirilmesi için verimli bir bölge olmasından dolayı Suriye, Roma İmparatorluğu için bir tahıl deposu olmuştur. 


2008 yılında iklim koşulları nedeniyle buğday ve diğer tahılların üretimi önemli ölçüde azalmıştır. Bu da bazı tarım bölgelerindeki insanların daha uygun işler aramak için büyük şehirlere doğru göç etmesine yol açmıştır. Suriye devriminin başlaması ve onu takip eden olaylarla birlikte ekili alanlar azalmış ve diğer alanlar yakılmıştır. Diğer taraftan Suriye lirasında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Bu da fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Ülke, malların taşınmasında ek maliyetler getiren engellerle bölünmüştür. Rejim ülkenin birikimini askeri operasyonların maliyetlerini karşılamak için kullanmıştır. Ayrıca ülkenin toplam geliri ile aile ve fertlerin kişisel gelirleri de azalmıştır. Bütün bunlar, vatandaşlar için eşi görülmemiş bir gıda kıtlığının oluşmasına neden olmuştur.


Bu rapor, insani yardım kuruluşları ve karar vericiler de dahil olmak üzere Suriye’deki durumla ilgilenen herkesi bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Rapor, ihtiyati tedbirler alınmasını sağlamak için gerçekleşmesi beklenen bazı senaryoları ortaya koymaktadır. Rapor, sonuç olarak temel gıda fiyatlarında son dönemde meydana gelen büyük artışın yanı sıra, Suriyeli ailelerin gıda sepetlerinin önemli bir bileşeni olan buğdayın, iç savaştan ötürü yaşanan kaosun boyutuna ek olarak çeşitli bölgelerde Suriye toplumunun yerel ve küresel koşullardan nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır.

 

 

Bu makaleyi paylaş

Humus’taki Askeri Kolejin Hedef Alınması Çıkarı: olanlar ve mesajlar
Yayınlar
Mercek Altında

Aktörlerin çıkarlarına göre Suriye rejimine bağlı Humus’taki askeri okulun mezuniyet törenine yapılan saldırıdan iki taraf çıkar sağlıyor. Bu saldırının SİHA’lar ile yapıldığı doğru ise bunu gerçekleştirebilecek çok sayıda dış güç var. Ancak bu, zayıf bir ihtimal. Çünkü bu aktörler için böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir fayda görünmüyor.