Suriye'deki Muhalif Grupların Siyasi Rolü

Suriye'deki Muhalif Grupların Siyasi Rolü

Suriye'de  muhalif grupların siaysi alan'da aktif olamak için arzularını göstermiştir,bu arzulara dayanıp muhalif gruplar kendi içlerinde siyasi ofis teşkil ederek  siyasi görüşlerini  medya'da ses duyurmuştur ,yerel,bölgesel ve uluslararsı alanlar'da ve diger siyasi olaylarda ,başkaların katılımlarıyla katılmış ve faaliyet göstermiştir
Ancak çeşitli faktörlerin dengesizliğiden dolayı  bu siyasi  varlık hala sınırlıdır,bunun en önemlisi grupların arasında sağlam bir koorinasiyon olmamasıdır,siyasi görüşün zayıflamsı bu dengesizlikleri  tamamlamaz, cografi yönden  ve ulslararası,yerl ve bölesel güçerin reddetiği güçer arasında koordinasyonu'da böler 
Suriye'deki askeri gruplar iki seviye'ye ayrılmıştır, düzenleyici i  ve fikirsel ilerki zamanlarda siyasi çözüm sağlandığında bu gruplar siyasi alan'da varlıklarını geinşleterek temsilini  garantiye alabilir, en önemlisi gerçek bir göüş üretebilmek ve bu görüşleri  küçük gruplarala paylaşarak  bütün grupları tek vuct gibi birleştirip iyi bir şekil'de siyasi alanda çözümle başaçıkılabilir.

 

Bu makaleyi paylaş

2023 yılında Suriye sahnesine bakış
Yayınlar
Analitik Rapor

2022 yılında Suriye’de meydana gelen yerel ve uluslararası verilere bakıldığında, uluslararası aktörler arasındaki gergin ilişkilerden kaynaklanan bazı yansımalar dışında, 2023 yılında Suriye sahnesinde büyük değişikliklerin meydana gelmediği kanaati hasıl olmaktadır.

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.