Aktörlerin Siyaset Tahmini

Aktörlerin Siyaset Tahmini

Bir veya bazı aktörlerin belirli bir mesele üzerinde kısa özet halinde hedef aktörün geçmiş süreçlerde ve şimdiki süreçte siyasetlerinin gelişminin üzerine ışık tutar, olanaklarını ve zorluluklarını veya söz konusu meselenin fırsatlarını ve bariyerlerini  sergiler, aktörün kısa veya orta vadde gelecekteki siyasetlerine dair öngörüde bulunur, iş bu tahmini uzman bir gurub yapar.

Bu makaleyi paylaş