Aktörlerin Siyaset Tahmini

Aktörlerin Siyaset Tahmini

Bir veya bazı aktörlerin belirli bir mesele üzerinde kısa özet halinde hedef aktörün geçmiş süreçlerde ve şimdiki süreçte siyasetlerinin gelişminin üzerine ışık tutar, olanaklarını ve zorluluklarını veya söz konusu meselenin fırsatlarını ve bariyerlerini  sergiler, aktörün kısa veya orta vadde gelecekteki siyasetlerine dair öngörüde bulunur, iş bu tahmini uzman bir gurub yapar.

Bu makaleyi paylaş

Başlık: Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgelerde nüfuz ve sınır kapıları haritası
Yayınlar
Analitik Haritalar

2022 yılı boyunca Suriye muhalefeti, Suriye rejim güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşısında herhangi bir yeni değişiklik olmaksızın Suriye’nin kuzey ve güneyindeki kontrol alanlarını korudu.  Buna karşılık özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki grupların kontrolündeki bölgelerde iç nüfuz haritasında bazı değişiklikler meydana geldi.