11. yılında Suriye Devrimi’nin zaferi için direniş yetmez

11. yılında Suriye Devrimi’nin zaferi için direniş yetmez

11. yılında Suriye Devrimi’nin zaferi için direniş yetmez15 Mart 2022 itibariyle Suriye devriminin üzerinden 11 yıl geçmiş olacak. Suriye devrimi, Rejim’in devrimi ortadan kaldırma ve ülkeyi 2011 yılı öncesine döndürme girişimlerine direnebildi.

Suriye Devrimi, yerel koruma ağları olmasaydı Rejim ve müttefiklerinin aşırı güç ve şiddet kullanmasının karşısında duramazdı. Rejime olan güvenin en düşük seviyelere inmesiyle, askeri ve güvenlik kurumlarının gücü zayıfladı.

Bunun yanında 2012 ortalarından sonra Rejim ve muhalefet arasındaki silahlanma farkının azalmasına katkıda bulunan erken dış müdahalenin rolü de unutulmamalıdır.

Ancak devrimin hedeflerine ulaşmak için direniş yeterli değildir. Rusya’nın, Adana Anlaşması'ndaki (1998) değişikliklerden sonra Türk kuvvetlerinin konuşlanma alanını azaltmak için 2018'den beri çalıştığı bir ortamda güney Suriye modelinin kuzeyde tekrarlanmayacağının garantisi yok.

Ayrıca, Rusya'nın diplomatik baskısı sonucunda Batı'nın siyasi ve insani desteği, muhalefet bölgelerinden yavaş yavaş geri çekiliyor. Buna ek olarak bu bölgeler, kriz veya afetlere karşı dayanabileceği çok fazla doğal kaynağa sahip değil ve çoğu durumda dışa bağımlı. 

Devrim’in, Rejim’i devirerek amacına ulaşması nı sağlayacak bir strateji ve vizyon geliştirmeden ve öz kaynakları güçlendirmeden direniş devam edemez. Ayrıca savunma pozisyonuyla yetinmek, direnişi yalnızlığa düşürebilir.

Zaten Rusya, 2016’nın sonunda Halep şehrinin düşmesinden bu yana Suriye devrimini izole etmeye çalışırken Rejim üzerindeki uluslararası izolasyonu kaldırmaya çalışıyor.

Suriye Devrimi, maruz kaldığı büyük düşüşe rağmen, devam ve zafer için hala bazı argümanlara sahip. Ancak bu, siyasi güçleri ve Suriye söylemini yeniden üretmeyi gerektiriyor.

Ayrıca bir taraftan rejimi kuşatan çıkar ağlarının izolasyon için kalmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlamak, ardından Suriyelilere karşı işlediği tüm suçlardan yargılamak için uluslararası koşullardan yararlanırken, diğer taraftan stratejik bir vizyon ve uygulama planları geliştiren ulusal bir eylem cephesi oluşturması gerekmektedir. 

 

Bu makaleyi paylaş