Mohammed Sarmini

Kurucu Başkan

• Suriye ulusal kurumlarının çoğunda kurucu üyeliğin yanı sıra Suriye Geçici Hükümeti’nde Başbakan danışmanı olarak görev yaptı. 2005’ten bu yana çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulundu.  
• Jusoor Araştırma Merkezi’nin başkanı ve kurucusu olup Suriye ulusal kurumlarının çoğunda kurucu üyelik yaptı. 
• Suriye Geçici Hükümeti’nde Başbakan danışmanı olarak görev yaptı. 2005’ten bu yana çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulundu.  
 


Mohammed Sarmini