Suriye rejiminin 2011 sonrası dış ticareti

Suriye rejiminin 2011 sonrası dış ticareti

Suriye rejiminin 2011 sonrası dış ticareti


2011 yılında Suriye’de halk protestolarının başlamasıyla birlikte tüccarların da katıldığı grevler nedeniyle Suriye’de üretim düşmeye başladı. Gerilimin artması ve askeri operasyonların başlamasıyla birlikte çok sayıda sanayici iş yerlerini terk etti. Bundan dolayı üretim faaliyetleri büyük ölçüde kesintiye uğradı. Öte yandan, Suriye rejimi bir finansman kaynağı olarak savaş ekonomisine odaklandı ve herkesin işleri sakinleştirmeye ve bir çıkış bulmaya katkıda bulunabileceği bir çıkış noktası olarak ekonominin çarkının döndürmeye odaklanmadı.


Bu rapor, ithalat ve ihracat yönünde dış ticarette meydana gelen belirgin gelişmeleri ele almakta ve bu rakamları komşu ülkelere ve Suriye’nin önde gelen ortaklarına göre detaylandırmaktadır. Rapor ticaretin şekli, hacmi ve yapısının değişmesine katkıda bulunan önemli sebeplerin yanı sıra sahada askeri ve siyasi gelişmelere eşlik eden gelişmelerin mahiyetini incelemektedir.


Rapor, rejimin ekonomide iyileşme olduğu iddialarının doğru olmadığı sonucuna varmıştır. Çünkü bu, yaşam koşullarında veya ihracatta iyileşmeyi gerektirmektedir. Rapor her iki durumda da göstergelerin aslında bu iyileşmeyi göstermediği sonucuna varmıştır. Ayrıca ülkeye giren döviz miktarına çok azdır. Buna ek olarak rejimle ilişkileri sürdüren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hariç, Arap ülkelerinin ilişkileri normalleştirme söylemlerine rağmen son yıllarda rejimle ilişkilerini geliştirmediği görülmektedir.
 

 

Bu makaleyi paylaş

Humus’taki Askeri Kolejin Hedef Alınması Çıkarı: olanlar ve mesajlar
Yayınlar
Mercek Altında

Aktörlerin çıkarlarına göre Suriye rejimine bağlı Humus’taki askeri okulun mezuniyet törenine yapılan saldırıdan iki taraf çıkar sağlıyor. Bu saldırının SİHA’lar ile yapıldığı doğru ise bunu gerçekleştirebilecek çok sayıda dış güç var. Ancak bu, zayıf bir ihtimal. Çünkü bu aktörler için böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir fayda görünmüyor.