İdari yapı

1- Musteşar Heyeti: toplumsal siyasi ekonomi ve kanuni alanlardan bölgenin meseleleri ile uzmanlar ve akademisyenlerden oluşmakta

2- Jusoor Merkezinin Genel Müdürü: görevler

- Merkezin ünitlerini yönetir ve yönlendirir

- Resmi kurumlarda Merkezi temsil eder

- Merkezin hedeflerin ve programlarını gerçekleştirmeye çalışır

3- Yürütmeci Müdür: görevleri

- Mali ve idari işlerin yönetimi

- Planların ve programların merkezin müdürü ile koordine bir şekilde takip eder ve yürütme işlerinde bulunur