Iranian influence

Türünde ilk olan bir belgeme ile İran Direnişi güçleri tarafından Suriye’nin farklı illerindeki İran birliklerinin dağılmış oldukları Karargahların konumlarını belirtti, Ju...

  Türünde ilk olan bir belgeme ile İran Direnişi güçleri tarafından Suriye’nin farklı illerindeki İran birliklerinin dağılmış oldukları Karargahların konumlarını be...